Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471967 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Patlov18 - ID: 1471967
 IP & Posted by:  212.103.50.179 on October 24, 2019 at 4:04am
 Updated by:  October 24, 2019 at 6:04pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bac Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Christian
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  military
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:   Tôi là tướng Patricia horoho, một phụ nữ độc thân, tôi chỉ mới trên trang web, thích kết bạn với bạn, tôi đang tìm một người đàn ông tốt và chân thành để dành phần còn lại của cuộc đời tôi. Tôi tin, khoảng cách, Màu sắc tuổi tác, chủng tộc, không quan trọng, điều quan trọng trong một mối quan hệ là tình yêu, niềm tin và sự hiểu biết sẽ tồn tại giữa chúng ta. Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người đàn ông tốt và chân thành để dành phần còn lại của cuộc đời mình. Tôi tin, khoảng cách, tuổi tác, màu da, chủng tộc, không quan trọng, điều quan trọng trong một mối quan hệ là tình yêu, niềm tin và sự hiểu biết sẽ tồn tại giữa chúng ta . Translate to English

Back | Send Email to Patlov18 (ID: 1471967)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.