Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472947 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tram Nguyen - ID: 1472947
 IP & Posted by:  88.65.151.131 on November 8, 2019 at 11:22am
 Updated by:  February 28, 2020 at 9:52am
 Gender:  Female
 Age:  44
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm kiếm bạn thân ngày xưa mât liên lạc 15 nam Translate to English
 Free Time:  đi dạo,đạp xe,leo nui Translate to English
 I Am:  mình tên trâm ngày xưa ở thủ đức nay là quận 9 dã làm viêc tại công ty dệt muốn tìm lại 1 vài người bạn đã hơn 15 năm mất liên lạc cần tìm người bạn làm thầy giáo ở thanh phô Seattle bang Washington Translate to English
 Looking For:  tìm lại bạn bè củ đã mất liên lạc Translate to English

Back | Send Email to Tram Nguyen (ID: 1472947)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.