Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473464 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Niên - ID: 1473464
 IP & Posted by:  27.71.209.171 on November 16, 2019 at 8:59pm
 Updated by:  November 17, 2019 at 5:26pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Đà Nẵng
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm bạn có thể tâm sự, chia sẻ. Đặc biệt là các bạn nữ Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc truyện, đi cafe Translate to English
 I Am:  Với nhiều lạ thì không thể hiện, nhưng với người quen thì rất quan tâm tình cảm Translate to English
 Looking For:  Tình kiếm bạn chia sẻ, tâm sự các vấn đề Translate to English

Back | Send Email to Niên (ID: 1473464)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.