Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473716 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tường Vi - ID: 1473716
 IP & Posted by:  115.74.27.146 on November 20, 2019 at 11:03pm
 Updated by:  November 21, 2019 at 12:35am
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Có được gia đình nhỏ của mình Translate to English
 Free Time:  Xem phim, ăn uống với bạn bè. Có nhiều thời gian thì đi du lịch. Translate to English
 I Am:  Mình là người nghiêm túc trong tình cảm, chân thành, hòa đồng. Biết lắng nghe và chia sẻ. Translate to English
 Looking For:  Một người hiền, có trách nhiệm, sống tình cảm và biết chia sẻ với mọi người Translate to English

Back | Send Email to Tường Vi (ID: 1473716)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.