Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim ban - ID: 1473950
 IP & Posted by:  171.246.38.33 on November 25, 2019 at 9:12am
 Updated by:  December 7, 2019 at 6:21am
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn và nếu hợp thì có thể tiến xa hơn Translate to English
 Free Time:  Nghe Nhạc và xem tin tức giải trí Translate to English
 I Am:  Chân thật và giản dị Translate to English
 Looking For:  Một người bạn chân thật để tìm hiểu vì một mối quan hệ lâu dài Translate to English

Back | Send Email to Tim ban (ID: 1473950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.