Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474693 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

HuuThang - ID: 1474693
 IP & Posted by:  42.119.215.0 on December 9, 2019 at 11:24am
 Updated by:  December 9, 2019 at 4:08pm
 Gender:  Male
 Age:  20
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  tự do
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  đương nhiên là 1 cuộc sống ổn định và hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  đọc sach lướt wed đá bóng Translate to English
 I Am:  bản thân thì chắc phải cần ng khác nhận xét mới biết ^^ Translate to English
 Looking For:  1 chị gái lớn hơn mình ^^ đơn giản vì thích ng có suy nghĩ chín chắn hơn mình Translate to English

Back | Send Email to HuuThang (ID: 1474693)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.