Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474914 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dung - ID: 1474914
 IP & Posted by:  103.249.23.99 on December 13, 2019 at 7:53pm
 Updated by:  February 8, 2020 at 10:07pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hcm
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Điều dưỡng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muc tiêu là muốn trở thành 1 người vợ và 1 nguoi mẹ tốt cho gia đình tôi có cuộc sống đầy đủ, giúp đở nhân loại với những gì tôi có thể giúp đở là động lực xung quanh Translate to English
 Free Time:  Đi ăn, caffe voi bạn đồng nghiệp Translate to English
 I Am:   Chân thành,thiệt tình Translate to English
 Looking For:  Hợp tính, chia sẽ và hiểu nhau Translate to English

Back | Send Email to Dung (ID: 1474914)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.