Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475367 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hi_en - ID: 1475367
 IP & Posted by:  42.112.56.182 on December 21, 2019 at 10:06pm
 Updated by:  March 16, 2020 at 3:23am
 Gender:  Gay
 Age:  32
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TP Hồ Chí Min
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Makeup
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người yêu ,biết chia sẻ khó khăn trong cuộc sống . Biết quan tâm và luôn thấu hiểu . Translate to English
 Free Time:  Cuộc đời này ngắn lắm các bạn ơi! Ngủ một đêm tới sáng không biết mình có thể gặp nhau nữa hay không . Cho dù thế nào di nữa tôi cũng luôn có một lòng tin một ngày nào đó . Tôi sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình . Translate to English
 I Am:  Tôi là người yếu đuối . Nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bạn bè . Translate to English
 Looking For:  Tìm một người bạn thương và biet lo cho cuộc sống . Luôn tin tưởng và tôn trọng nhau Translate to English

Back | Send Email to Hi_en (ID: 1475367)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.