Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475446 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hằng - ID: 1475446
 IP & Posted by:  27.78.36.30 on December 23, 2019 at 10:33am
 Updated by:  February 27, 2020 at 8:54am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thợ nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống tốt cho xã hội . Hịihi Translate to English
 Free Time:  xem film, nghe nhạc, đọc truyện Translate to English
 I Am:  Hay cười, hoà đồng còn lại sau khi tiếp xúc sẽ có trai nghiệm tốt hơn Translate to English
 Looking For:  Hôn nhân làm mục tiêu, ko cần đep trai hay quá có tiền. Siêng năng làm việc và có công việc ổn định là đc. Translate to English

Back | Send Email to Hằng (ID: 1475446)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.