Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475736 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

ngoc lam - ID: 1475736
 IP & Posted by:  14.164.166.30 on December 29, 2019 at 1:59am
 Updated by:  February 25, 2020 at 5:21am
 Gender:  Female
 Age:  60
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi tro
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ lớn tuổi Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tôi vui vẻ sống hòa đồng với moi người Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn nam lớn tuổi để sống cho quảng đời còn lại hãy liên lạc qua email (1959ngocmai@gmail.com) vỉber zalo 0356864097 nhà mạng KG cho mình trả lời thư trên trang nầy mông gặp được người tốt.chúc các bạn gặp nhiều mai mắng Translate to English

Back | Send Email to ngoc lam (ID: 1475736)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.