Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476088 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

chien - ID: 1476088
 IP & Posted by:  45.221.80.109 on January 4, 2020 at 11:12am
 Updated by:  January 4, 2020 at 6:10pm
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  new york
 State/Province:  New York
 Zip:  10021
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  self employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tôi muốn trở thành một đại lý vàng và kim cương nổi tiếng và cũng có tác động đến cuộc sống của những người xung quanh tôi Translate to English
 Free Time:  ôi thích đi xem phim khi rảnh rỗi và cũng tạo ra những ý tưởng về bước tiếp theo của tôi trong cuộc sống Translate to English
 I Am:  tôi là một người rất dễ gần, đáng yêu và tốt bụng Translate to English
 Looking For:  tôi đang tìm một người đàn ông yêu thương và chu đáo để chăm sóc tôi Translate to English

Back | Send Email to chien (ID: 1476088)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.