Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476100 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tiffany Nguyen - ID: 1476100
 IP & Posted by:  50.82.254.144 on January 4, 2020 at 6:27pm
 Updated by:  January 5, 2020 at 9:01pm
 Gender:  Female
 Age:  48
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Georgia
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nail tech
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Đọc sách,nghe nhạc , nấu ăn. Thích đi du lịch Translate to English
 I Am:  Là một người phụ nữ của gia đình vui vẻ, cởi mở, có trái tim nhân hậu Translate to English
 Looking For:  Mẫu ng đàn ông của gia đình,biết lắng nghe, biết chia sẻ. Cá tính va co khiếu hài hước .Không gamble. Translate to English

Back | Send Email to Tiffany Nguyen (ID: 1476100)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.