Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476179 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

xuanhathudong - ID: 1476179
 IP & Posted by:  125.214.48.43 on January 5, 2020 at 9:22pm
 Updated by:  February 9, 2020 at 4:40pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm bạn, nếu hợp sẽ tiến xa Translate to English
 Free Time:  đọc báo, nghe nhạc, xem phim, nấu ăn Translate to English
 I Am:  vui vẻ hòa đồng, chân thật, ghét giả dối Translate to English
 Looking For:  đàn ông độc thân hoặc đã li hôn, khoảng 50 đến 60 tuổi, có nghề nghiệp ổn định, chân thành nghiêm túc. Sorry ko giao lưu người đang li thân. Translate to English

Back | Send Email to xuanhathudong (ID: 1476179)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.