Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476242 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim một nửa. - ID: 1476242
 IP & Posted by:  14.253.112.65 on January 6, 2020 at 10:18pm
 Updated by:  March 3, 2020 at 4:25pm
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Q,Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn ăn đời ở kiếp. Translate to English
 Free Time:  xem kênh ytoube Translate to English
 I Am:  hiền Translate to English
 Looking For:   người chân thành , già rồi chỉ muốn sống thật lòng. ai lừa đảo nhận tiền ở nước ngoài đừng vào mất công vì tôi chả tham đâu Translate to English

Back | Send Email to Tim một nửa. (ID: 1476242)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.