Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477942 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Comein&findout - ID: 1477942
 IP & Posted by:  14.165.19.166 on January 27, 2020 at 6:48am
 Updated by:  February 27, 2020 at 4:27pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  TpĐông Hà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  kt
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  muốn tìm bạn kết hôn trong năm nay, sinh em bé và có mái ấm hạnh phúc Translate to English
 I Am:  hiền, chung thủy Translate to English
 Looking For:  Tìm người cùng chí hướng, cùng mục tiêu, xây dựng gd và sự nghiệp cùng nhau. Hạnh phúc ko phải là đích đến, hạnh phúc chính là được cùng nhau sống, làm việc và hưởng thụ. Chúc các bạn sớm tìm được 1 nửa của mình!:) Translate to English

Back | Send Email to Comein&findout (ID: 1477942)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.