Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478116 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thùy trang - ID: 1478116
 IP & Posted by:  113.189.108.228 on January 30, 2020 at 8:40pm
 Updated by:  March 22, 2020 at 6:55pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Khánh hòa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May mặc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lâu dài Translate to English
 Free Time:  Xem phim Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn tâm sự. Muốn kinh doanh như lại ko có vốn ai đó có vốn có thể cùng làm được không ạ.. Translate to English

Back | Send Email to Thùy trang (ID: 1478116)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.