Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478119 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Nguyen - ID: 1478119
 IP & Posted by:  129.205.113.224 on January 30, 2020 at 9:31pm
 Updated by:  February 2, 2020 at 4:15pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  saint cloud
 State/Province:  Minnesota
 Zip:  56301
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  Some college
 Occupation:  antiques
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu nếu hợp sẽ lập gia đình. Translate to English
 Free Time:  Xem news, shopping, xem phim, nghe nhạc, cà phê, gặp gỡ bạn bè và Du lịch... Translate to English
 I Am:  Dễ thương, hiền, vui vẻ, nghiêm túc và chung thuy! Translate to English
 Looking For:   Một người đàn ông Hiền, Tử tế, nghiêm túc và co trách nhiệm trong mối quan hệ tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Kim Nguyen (ID: 1478119)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.