Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478188 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lan - ID: 1478188
 IP & Posted by:  123.28.153.77 on February 1, 2020 at 10:23am
 Updated by:  February 3, 2020 at 4:23pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  đi làm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  có ai yêu em không hả yêu thật lòng nha đừng có xạo xạo lừa dối nhau chỉ làm mất thời gian của nhau mà thôi , tìm chồng biết ga lang biết chia sẽ vui buồn với nhau , Translate to English
 Free Time:  thylanthylan1993@yahoo.com sdt. 0702968438 Translate to English
 I Am:  thylanthylan1993@yahoo.com sdt. 0702968438 Translate to English
 Looking For:  không phân biệt tuổi tác sdt. 0702968438 Translate to English

Back | Send Email to Lan (ID: 1478188)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.