Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478291 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hong. - ID: 1478291
 IP & Posted by:  123.28.153.77 on February 3, 2020 at 12:42pm
 Updated by:  March 18, 2020 at 8:48am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  di lam
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tim 1 người chững chạc nghiêm túc, biết trân trọng tình cảm gia đình. hongngochongngoc@yahoo.com Translate to English
 Free Time:  Làm việc chiếm nhiều thời gian. Khi rảnh rỗi dọn dẹp nhà cửa . Nấu ăn hongngochongngoc@yahoo.com Translate to English
 I Am:  Hiền thẳng thắng , vui vẻ , thật lòng trong tình cảm . hongngochongngoc@yahoo.com Translate to English
 Looking For:  Tìm kiếm người đàn ông chững chạc nghiêm túc. Có chí cầu tiến . Không gia trưởng. Xin thật lòng nghiêm túc đừng đùa giỡn cám ơn. Translate to English

Back | Send Email to Hong. (ID: 1478291)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.