Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478363 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thiên Duyên - ID: 1478363
 IP & Posted by:  1.54.7.88 on February 4, 2020 at 11:06pm
 Updated by:  February 5, 2020 at 5:05pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Việt nam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lâu dài Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc.xem hài.hay đi dạo Translate to English
 I Am:  Vui vẻ.hoa đông với mọi người Translate to English
 Looking For:  Ga lăng.lãng mạng.có đạo đức và biết tôn trọng mọi người Translate to English

Back | Send Email to Thiên Duyên (ID: 1478363)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.