Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478421 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyên Tuấn - ID: 1478421
 IP & Posted by:  171.224.180.111 on February 5, 2020 at 10:14pm
 Updated by:  February 6, 2020 at 3:25pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hong Kong
 Zip:  00852
 Country:  China (Hong Kong S.A.R.)
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Business Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại và thành đạt trong tương lai. Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa,nấu ăn và đọc sách... Translate to English
 I Am:  Dễ hoà đồng,thành thật với mọi người xung quanh,vui vẻ nhưng trong công việc thì luôn nghiêm túc. Translate to English
 Looking For:  Dù trong tình bạn hay tình yêu cũng sẽ luôn sống thật với nhau. Hồng Phúc Ân Tình Lưu Sáng Mãi. Ân Tình Nghĩa Nặng Vững Bền Lâu. Translate to English

Back | Send Email to Nguyên Tuấn (ID: 1478421)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.