Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478513 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bé Nhỏ - ID: 1478513
 IP & Posted by:  171.249.15.44 on February 7, 2020 at 5:24pm
 Updated by:  February 21, 2020 at 2:46am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người yêu nếu hợp sẽ kết hôn Translate to English
 Free Time:  Du lịch, dọn dẹp, đọc sách, xem các chương trình nấu ăn, đi bộ... Translate to English
 I Am:  Một chút đáng yêu, một chút dịu dàng, một chút hiện đại Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to Bé Nhỏ (ID: 1478513)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.