Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478893 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TA TÌM NHAU... - ID: 1478893
 IP & Posted by:  14.191.248.207 on February 14, 2020 at 8:30pm
 Updated by:  February 16, 2020 at 9:12pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Binh Duong
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Toi chua kết hôn bao gio. Tất cả tuỳ vào chinh chung ta.toi tim moi quan hệ tử tế. người đùa giỡn mất lịch sự vui lòng dung liên lạc. Translate to English
 Free Time:  Tôi sinh nam 1978 Tôi tim mối quan hệ lâu dai nghiem túc. Tinh tinh ngay thang không thích dối trá . nha.que55 za ho cham... Translate to English
 I Am:  Nếu bạn không nghiêm túc xin vui long đừng lam phiền toi.Con người toi đơn gian song không bon chen đua đòi, so sánh Translate to English
 Looking For:  Độc than ... có công việc ồn dinh, tuổi tu 40- 55 . sau đó việc gi đến sẽ đến vi toi tin vào duyen phận của moi người nếu ta biết trân trọng nhau. (CHỈ TRẢ LOI THƯ CÓ HÌNH ) Translate to English

Back | Send Email to TA TÌM NHAU... (ID: 1478893)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.