Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478919 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim anh Lap GD - ID: 1478919
 IP & Posted by:  101.127.206.28 on February 15, 2020 at 7:32am
 Updated by:  May 27, 2020 at 4:37pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Mien Tay
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm mướn
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Trước tiên hi vọng tìm được 1 người bạn nghiêm túc Translate to English
 I Am:  Bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất dễ yếu mềm Translate to English
 Looking For:  Một mối quan hệ nghiêm túc để cùng nhau xây dựng hạnh phúc Translate to English

Back | Send Email to Tim anh Lap GD (ID: 1478919)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.