Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Quân - ID: 1478950
 IP & Posted by:  115.72.19.140 on February 16, 2020 at 12:36am
 Updated by:  February 16, 2020 at 4:29pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kinh doanh thành công, gia đình êm ấm Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, chạy bộ, nghe nhạc, đọc truyện hài Tiếng Anh, đọc báo tài chính kinh doanh, xem tin tức và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Hiền, vui vẻ, cởi mở và dễ bỏ qua mọi chuyện Translate to English
 Looking For:  Chân thành, tình cảm, quý trẻ và cũng...hiền như mình Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Quân (ID: 1478950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.