Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479081 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vi Anh - ID: 1479081
 IP & Posted by:  113.174.211.78 on February 18, 2020 at 11:18am
 Updated by:  February 18, 2020 at 3:47pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Pleiku-Gia Lai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Phát triển nghề nail và mở được một tiệm nail bé xinh xắn Translate to English
 Free Time:  Xem film,đi cà phê,nghe nhạc,dọn dẹp,chăm sóc bản thân. Translate to English
 I Am:  Ít nói,ngại đám đông nhưng hoà đồng thân thiện và biết lắng nghe. Translate to English
 Looking For:  Những người bạn vui vẻ,đồng cảm,có đức có tài và chân thành. Translate to English

Back | Send Email to Vi Anh (ID: 1479081)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.