Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479295 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Yoshino - ID: 1479295
 IP & Posted by:  115.73.137.95 on February 22, 2020 at 1:27am
 Updated by:  February 22, 2020 at 4:26pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Gia đình hạnh phúc, thành công trong công việc Translate to English
 Free Time:  Chơi tennis, biliard, chạy bộ, nghe nhạc, đánh cờ và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Tình cảm, dễ mến, có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ chân thành, tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Yoshino (ID: 1479295)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.