Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Dễ Thương - ID: 1479377
 IP & Posted by:  113.173.93.38 on February 23, 2020 at 5:50pm
 Updated by:  April 6, 2020 at 9:28pm
 Gender:  Male
 Age:  31
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kỹ sư máy tính
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa yêu thương , nếu được có thể tiến xa hơn ! Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc , xem phim Translate to English
 I Am:  Dễ thương , Hiền , Vui tính , nghiêm túc trong vấn đề tình cảm . Translate to English
 Looking For:  Hiền , dễ thương , có ý định nghiêm túc , chung thủy , sống tình cảm . Translate to English

Back | Send Email to Dễ Thương (ID: 1479377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.