Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479472 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cô Ba - ID: 1479472
 IP & Posted by:  171.252.245.62 on February 25, 2020 at 7:09pm
 Updated by:  April 1, 2020 at 5:08pm
 Gender:  Female
 Age:  61
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiền giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mùa dịch Covid phải cách ly buồn quá nên Tìm người phù hợp để đồng hành trong quãng đường còn lại của cuộc đời Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi, liên lạc (duynhat.012 trong mạng gmail) Translate to English
 I Am:  Đơn giản, phúc hậu , Độc Lập , tự trọng Translate to English
 Looking For:  Đã nghỉ hưu ,không vướng bận gia đình. có ý tưởng tìm người đồng hành với( kg bảy chín; 24 hai bón;1 năm một.) Translate to English

Back | Send Email to Cô Ba (ID: 1479472)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.