Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480282 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương Văn - ID: 1480282
 IP & Posted by:  14.164.241.0 on March 13, 2020 at 6:48pm
 Updated by:  March 29, 2020 at 12:02am
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bien hoa
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền lo cho gia đình Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, đi dạo, đọc sách Translate to English
 I Am:  Vui vẻ hòa đồng, sống tự lập Translate to English
 Looking For:  Người biết quan tâm chia sẽ Ko nam sau ba bay sau hai tam bay tam Translate to English

Back | Send Email to Phương Văn (ID: 1480282)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.