Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480734 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Binh Nguyen - ID: 1480734
 IP & Posted by:  41.242.137.44 on March 25, 2020 at 1:13pm
 Updated by:  March 25, 2020 at 5:07pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  cleaverland
 State/Province:  Ohio
 Zip:  44101
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Doctor
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Để cứu mạng sống. Và tôi thích giúp đỡ những người đang cần... Translate to English
 Free Time:  Tôi thích, nấu ăn, bơi lội, và đọc sách, đi bộ trên bãi biển, chơi Checkers và nhìn thấy phim hài tốt. Tôi thích đi xe đạp núi ngoài trời, cắm trại, Câu cá, nhiếp ảnh và cũng dành thời gian ra với bạn bè của tôi và Thánh tử mẹ. Translate to English
 I Am:  Am khiêm nhường, trung tín, Trung thực, tin cậy, tôn trọng, Thiên Chúa sợ và sự hiểu biết người. Translate to English
 Looking For:  Tôi thích sự trung tín, Trung thực, tin cậy, tôn trọng và hiểu biết Translate to English

Back | Send Email to Binh Nguyen (ID: 1480734)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.