Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480742 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Duyên số - ID: 1480742
 IP & Posted by:  1.52.54.207 on March 25, 2020 at 4:50pm
 Updated by:  April 27, 2020 at 4:41pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống đơn giản cho đời thanh thản!!! Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, du lịch... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ - Hòa đồng - Tôn trọng!!! Translate to English
 Looking For:  Duyên số...chúc các bạn tìm được hp qua trang web này...Goodluck!!! Translate to English

Back | Send Email to Duyên số (ID: 1480742)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.