Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480801 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lala Tran - ID: 1480801
 IP & Posted by:  27.77.216.70 on March 27, 2020 at 10:54am
 Updated by:  May 26, 2020 at 10:18am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tp hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Kinh tế,sức khoẻ và hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  Cafe,shopping,du lịch... Translate to English
 I Am:  Chân thành,tử tế và cũng nhiều khuyết điểm... Translate to English
 Looking For:  Rồi 1 ngày sẽ có 1 người bước vào cuộc đời của bạn và khiến bạn hiểu ra tại sao mình và những người trước đó ko có kết quả... Translate to English

Back | Send Email to Lala Tran (ID: 1480801)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.