Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481143 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

THÚY VY - ID: 1481143
 IP & Posted by:  174.16.171.48 on April 3, 2020 at 9:09am
 Updated by:  May 10, 2020 at 4:19pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Denver
 State/Province:  Colorado
 Zip:  80236
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn trò chuyện , chia sẽ lúc vui buồn , Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn , xem phim , shopping , đi dạo ngắm cảnh Translate to English
 I Am:  Tanh than thang , không thích nói láo nói sạo , không thích lòng vòng , đâu ra đó Translate to English
 Looking For:  Tìm một người bạn nam cũng có phần giống như mình , tích được tôn trọng và that thà , ko noi láo sạo , ko gia trưởng tự cao , chung tinh llà Đức tính tốt Translate to English

Back | Send Email to THÚY VY (ID: 1481143)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.