Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481201 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trác Nhiên - ID: 1481201
 IP & Posted by:  116.109.28.134 on April 4, 2020 at 10:41am
 Updated by:  April 4, 2020 at 5:29pm
 Gender:  Male
 Age:  34
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Y Dược - Từ Thien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống 1 cuộc sống có Ý Nghĩa Translate to English
 Free Time:  Từ Thiện giúp người , Du Lịch , Chăm Ba Mẹ Translate to English
 I Am:  Hiền, thân thiện . Tôi ở HCM , kinh doanh và quản lý hội từ thiện . Facebook : Trác Nhiên Translate to English
 Looking For:  Rất vui được làm quen tất cả các bạn ở hcm Translate to English

Back | Send Email to Trác Nhiên (ID: 1481201)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.