Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481245 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Dũng - ID: 1481245
 IP & Posted by:  115.76.190.115 on April 5, 2020 at 3:19am
 Updated by:  April 14, 2020 at 8:25pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phát triển công ty bền vững, kinh doanh hiệu quả, thương hiệu uy tín, lợi nhuận tăng cao,gặp được người yêu đồng lòng Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, đọc sách, nghe nhạc, đi thăm cảnh đẹp, làm từ thiện Translate to English
 I Am:  Là người hiểu biết, từng trải, ham mê làm việc và kinh doanh, rộng lượng dẽ chia sẻ, sống văn minh không cổ hủ, có khiếu hài hước, luôn mang niềm vui cho bạn và gia đình Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ Chân thành, cởi mở, chia sẻ, sống vì gia đình và yêu con trẻ Translate to English

Back | Send Email to Anh Dũng (ID: 1481245)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.