Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481296 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

QUYÊN TRẦN - ID: 1481296
 IP & Posted by:  113.163.232.29 on April 6, 2020 at 1:17am
 Updated by:  May 23, 2020 at 8:28am
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  ĐL
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Sẽ nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được ngừoi bạn phù hợp với mình. Translate to English
 Free Time:  Sẽ nói sau Translate to English
 I Am:  Sẽ nói sau Translate to English
 Looking For:  Tìm kiem một ngừoi bạn tri ky , chân thành, vui vẻ, và neu hop nhau se tien xa hon de lập gia đình để xây dựng cuộc sống hạnh phúc, hy vọng có duyên ở đây........ Translate to English

Back | Send Email to QUYÊN TRẦN (ID: 1481296)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.