Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1488441 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phuong Le - ID: 1488441
 IP & Posted by:  42.116.183.94 on September 11, 2020
 Updated by:  September 13, 2020 at 5:59pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  HCM
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Thiết Kế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  lập gia đình và xuất ngoại Translate to English
 Free Time:  học thêm kiến thức mới Translate to English
 I Am:  Thời tuổi trẻ của tôi trôi qua một cách yên bình và nay tôi đã sẳn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, có trách nhiệm trong lời nói và hành động của mình. Bởi thế thứ bạn cho đi là TỰ NGUYỆN, thứ họ đáp lại là TÙY TÂM. Translate to English
 Looking For:  Hợp là được !. Translate to English

Back | Send Email to Phuong Le (ID: 1488441)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.