Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 224766 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh - ID: 224766
 IP & Posted by:  68.121.111.230 on July 18, 2004 at 4:57pm
 Updated by:  May 9, 2019 at 10:14am
 Gender:  Male
 Age:  65
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  185 lbs (85 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  San Jose
 State/Province:  California
 Zip:  95116
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Retired
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Phụ nữ Việt Nam ở San Jose có thể giao tiếp bằng tiếng Anh Translate to English
 Free Time:  Phim, Bãi biển, Âm nhạc, đi bộ, các món ăn Việt Nam và Trung Quốc như Spring roll, Phở, Rau muong, vv Translate to English
 I Am:  Chuyên nghiệp, đẹp, giáo dục, tôn trọng, ổn định về tài chính, chủ nhà, xem phim, đi dã ngoại, nấu ăn ngon, văn hoá, nghe nhạc, cắt sạch, khỏe mạnh, phù hợp, thân thiện, nói chuyện, thẳng thắn, không hút thuốc. Translate to English
 Looking For:  Bạn gái người Việt Nam ở và xung quanh San Jose. I am looking for a compatible partner to be with me till end of life. I am financially stable, healthy, have my own place and no one with me Translate to English

Back | Send Email to Minh (ID: 224766)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.