Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 259661 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

kenny - ID: 259661
 IP & Posted by:  4.154.121.207 on October 23, 2004 at 1:18pm
 Updated by:  May 20, 2018 at 8:37am
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Atlanta
 State/Province:  Georgia
 Zip:  30096
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  technician
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng làm để định hướng cho tương lai tốt hơn Translate to English
 Free Time:  Làm việc nhà,đọc tin tức, xem phim,, Translate to English
 I Am:  Có chút ít nói, dễ hoa đồng,sống rất đơn giản, ko thích đua đòi,hợp ý thi vui, ko hợp thì im lặng,nghiêm túc, ko thích lợi dụng, thẳng thắn. Translate to English
 Looking For:  Female, sống đơn giản không đua đòi,ít nói,khi có chuyện cần chia sẽ thì nói bao nhiêu cũng được,nói chung là không thích người có số tám. Lol Translate to English

Back | Send Email to kenny (ID: 259661)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.