Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 262527 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

vuong thao - ID: 262527
 IP & Posted by:  203.162.3.147 on October 30, 2004 at 10:23pm
 Updated by:  August 26, 2018 at 5:49am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  bac lieu
 State/Province:  USA
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  buon ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 Free Time:  Online Translate to English
 I Am:  Thời gian hình thành nên tính cách, ngày càng có tuổi càng thấy mình cô độc , sống giữa dòng đơii kiếm người hiểu mình thật khó . Translate to English
 Looking For:  Ai có thể nói chuyện với một người xa lạ , chia sẽ nỗi chán chường của cuộc sống này . C làm b ko thể tiến xa hơn. Trân trọng nhũng gì đang muốn có Translate to English

Back | Send Email to vuong thao (ID: 262527)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.