Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 291003 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tinh Ban - ID: 291003
 IP & Posted by:  152.163.100.201 on January 14, 2005 at 10:13pm
 Updated by:  September 8, 2012 at 7:10pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  slc
 State/Province:  Utah
 Zip:  QueAnhKienGiang
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  quanlycongtrinh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  MTN: Lưu lạc quê người đã khá lâu, Già nua không vợ thấy hơi rầu . Tóc đen rồi sẽ nhạt màu , Tình ơi có đến thì mau nhé tình . MTD: Sống thì phải đạo đức hiền lương, Đi thì phải chọn đường tươi sáng . Ra đời nên có bè có bạn : Bạn bè là sự trở che; Bạn với bè là đảng là phe, là cái đè của nhân thế ... Translate to English
 Free Time:  Rảnh rang thì muốn an nhàn nghỉ, Lại giật mình sợ khỉ ăn cắp than... Trót sanh ra trong cảnh cơ hàn, Cha mất sớm Mẹ thì đau yếu .(buồn muốn đi tu luôn)... Nhưng tôi không muốn làm chú tiểu; Tôi phải duy trì sự sộng ở thế gian . Để một khi nắng nhạt chiều tan, Tôi không muốn chờ xung rụng mà than "xung ơi sao chưa rụng" ==== Học hỏi thêm (tiếng Việt, tiếng Anh...) Translate to English
 I Am:   =>Cuộc sống lang thang làm cho tôi cằng cỏi theo thời..., Cảnh sống quê người làm cho tôi thấy thẹn với quê hương. Em gái Việt Nam ơi em có khinh thường: Đời trai tráng mà tha phương lưu lạc??? Translate to English
 Looking For:  Nếu tìm bạn xin cho tôi làm bạn , Tuổi tác nào có giới hạng chi đâu . Thiếu nữ tóc đen hay phụ nữ tóc nâu, Nếu tìm bạn xin cho tôi làm bạn ... Translate to English

Back | Send Email to Tinh Ban (ID: 291003)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.