Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 353243 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

aaanh Online! - ID: 353243
 IP & Posted by:  85.216.65.241 on July 17, 2005 at 3:07am
 Updated by:  April 3, 2016 at 8:08pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Stuttgart.
 State/Province:  Maine
 Country:  Germany
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Chuyen vien nganh IN.
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hãy qúy trọng những gì bạn có, hãy làm những gì bạn thích.Vì mỗi cơ hội chỉ đi qua một lần trong cuộc đời của bạn mà thôi. Mong rằng bạn có đủ sáng suốt để lựa chọn, đủ nghị lực để vượt qua, đủ gian nan đẻ luyện chí, đủ nỗi buồn vui để thấy sự đời,đủ tình yêu thương để được Hạnh phúc. Translate to English
 Free Time:  nằm mơ người trong mộng Translate to English
 I Am:  Mãi khổ vì yêu Translate to English
 Looking For:  không có người hoàn thiện Chi có minh hoàn thiện lẫn nhau Translate to English

Back | Send Email to aaanh Online! (ID: 353243)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.