Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 405071 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chan - ID: 405071
 IP & Posted by:  58.186.35.168 on December 10, 2005 at 11:31pm
 Updated by:  November 12, 2015 at 2:47pm
 Gender:  Gay
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  084
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Dược
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Còn suy nghĩ Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, xem người ta chat với nhau. Thích lang thang, cafe trò chuyện với người mình thích. nói chung nếu với người mình thích thì ở đâu cũng tốt cũng vui. Translate to English
 I Am:  Có vẻ gay là người ko bình thường và tôi là người không bình thường có số có hạng trong giới này :). Translate to English
 Looking For:  Chấp nhận số phận. Translate to English

Back | Send Email to Chan (ID: 405071)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.