Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 413659 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tommy Nguyen - ID: 413659
 IP & Posted by:  203.94.130.6 on January 8, 2006 at 7:23pm
 Updated by:  May 12, 2018 at 11:09pm
 Gender:  Male
 Age:  36
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Melbourne
 State/Province:  Victoria
 Zip:  3047
 Country:  Australia
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tourism and Travel
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hiện tại bây giờ Tom chỉ mướn chịu khó làm đẻ xây dựng cho tương lai một nền móng vững chắc. Còn về bản thân mình thì là người lạc quan chủ nghĩa và luôn cố gắng sống làm sao cho thật tốt và vừa lồng mọi người. Mới ngày sẽ cố gắng hết mình làm sao mà để hôm nầy mình nhanh trí và khéo léo hơn hồm qua. -Strive To Be A Better Person Than I was Yesterday- Translate to English
 Free Time:  Tom thich sự yên tỉnh, thích mơ tưởng hão huyền để nhận ra những diều gì mình cò thể cải thiện đời sống. swimming, playing pool, catchup with friends, spend time with loved one's, Internet, Cooking and Eating! Translate to English
 I Am:  Tom là người vui tính, dễ mên, thông mình, hiễu biết va luôn quan tâm đến người khác hơn bản thân mình, và đối xử mọi người như là mình cững mướn hợ đối xự mình. Translate to English
 Looking For:  những ai mướn kết nghĩa tình bạn, Translate to English

Back | Send Email to Tommy Nguyen (ID: 413659)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.