Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 430079 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

 Seek Viet Lady - ID: 430079
 IP và Ngày:  71.97.5.21 on February 28, 2006 at 7:07pm
 Sửa Chữa Ngày:  December 25, 2017 at 7:31pm
 Giới Tính:  Nam
 Tuổi:  65
 Chiều Cao:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Cân Nặng:  135 lbs (62 kg)
 Thân Hình:  Athletic
 Từ Thành Phố:  Dallas
 Tiểu Bang:  Texas
 Zip:  75007
 Đất Nước:  United States
 Tôn Giáo:  Spiritual
 Học Vấn:  BA/BS (4 years college)
 Nghề Nghiệp:  Accountant
 Hút Thuốc:  Không Hút Thuốc
 Uống Rượu:  Biết Uống Một Chút
 Gia Cảnh: Đang Ở Goá
 Mục Tiêu:  To meet someone for a serious relationship leading to marriage. Đỗi qua tiếng Việt
 Giờ Rãnh Rỗi:  Like movies and trying out new restaurants and different foods. Like Vietnamese and Thai food. Enjoy meditating,reading,all outdoor activities. Đỗi qua tiếng Việt
 Tôi Là:  Caucasian male. Athletic widow in good health. Quite spiritual and like meditating and working out, bikes, walks, swimming etc. I am a happy person who loves life even with all it's challenges and hardships. Đỗi qua tiếng Việt
 Tìm Kiếm:  A Vietnamese lady. Once I have found someone I am very faithfull. Also, I like a happy person who can laugh at themselves and not take life too seriously. I don't care if she does not speak good English. We can municate a lot with just love. Đỗi qua tiếng Việt

Trở Lại | Gởi thư đến Seek Viet Lady (ID: 430079)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.