Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 431438 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoàng Anh Vũ - ID: 431438
 IP & Posted by:  85.178.100.108 on March 4, 2006 at 12:38pm
 Updated by:  February 13, 2018 at 7:00pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  San Bernardino
 State/Province:  California
 Zip:  92404
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Current grad school student
 Occupation:  Technician
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Oh anh tham lam, anh muốn nhiều lắm. Nhưng quan trọng nhất là tìm Em, người biết sẻ chia thương Anh và cậu nhóc 5 tuổi dễ thương của Anh. Translate to English
 Free Time:  Tập Gym, chăm cây cối, một chút wine, + white chocolate, hai cha con coi sport và làm nhà cửa bề bộn. Translate to English
 I Am:  Cũng tàm tạm. Có tí cộc tính. Translate to English
 Looking For:  Đằm thắm trong tình cảm. Translate to English

Back | Send Email to Hoàng Anh Vũ (ID: 431438)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.