Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 462496 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Trần - ID: 462496
 IP & Posted by:  203.162.3.152 on May 31, 2006 at 10:49pm
 Updated by:  September 28, 2018 at 12:58am
 Gender:  Male
 Age:  48
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Mỹ Tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Giáo viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn tâm sự Translate to English
 Free Time:  Đọc báo, xem phi, đi du lịch, và nhiều thứ khác Translate to English
 I Am:  trung thực,tôn trọng yêu thương, vui vẻ hòa đồng,... Translate to English
 Looking For:  tìm bạn .... Translate to English

Back | Send Email to Minh Trần (ID: 462496)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.