Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 501590 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TÌM BẠN - ID: 501590
 IP & Posted by:  24.66.94.141 on October 14, 2006 at 8:28am
 Updated by:  October 9, 2019 at 7:43am
 Gender:  Male
 Age:  51
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  somewhere
 State/Province:  Manitoba
 Zip:  123456
 Country:  Canada
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CNC
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống , điều gì đến sẽ đến. Translate to English
 Free Time:  Thể thao : mỗi sáng chạy một vòng khi nào thấy láng giềng thả chó thì chạy vô nhà. nnn Translate to English
 I Am:  Rất quý sự chân tình,không thích kiểu cách bên ngoài,hiền hòa trong ý nghĩ,giản vị trong cuộc sống,vô tư trong tình bạn bè,yêu mình thì ít để giành để yêu người khác hihi,luôn có lòng tin với cuộc sống,vui vẻ với mọi người. Translate to English
 Looking For:  Trung thực ,tự tin trong cuộc sống,biết chia sẻ,vui vẻ hiểu biết . Translate to English

Back | Send Email to TÌM BẠN (ID: 501590)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.