Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 504547 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

quach phu thanh - ID: 504547
 IP & Posted by:  58.186.66.32 on October 24, 2006 at 2:22am
 Updated by:  May 16, 2007 at 11:23pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  28
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 State/Province:  USA
 Zip:  1232456
 Country:  American Samoa
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sua dien tu
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  kiếm người yêu Translate to English
 Free Time:  chơi chát Translate to English
 I Am:  mình là người rất vui tánh,thích chọc người khác phái cười,mình cũng đẹp trai đó nha Translate to English
 Looking For:  Một người bạn gái xứng với mình,có công ăn việc làm ổn đinh,tuổi từ 20-25 Translate to English

Back | Send Email to quach phu thanh (ID: 504547)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.